You are currently viewing วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตประจำวันของคนที่อยู่ในประเทศพม่า หรือ เมียนม่า

วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตประจำวันของคนที่อยู่ในประเทศพม่า หรือ เมียนม่า

เนปบีดอ เมืองหลวงของพม่า..

เนปบีดอ มีความหมายว่า “มหาราชธานี”หรือ “ที่อยู่ของกษัตริย์”เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารของประเทศพม่า ห่างจากย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าราว 320 กิโลเมตร ปัจจุบันเนปยีดอเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สามของประเทศรองจากย่างกุ้งและมัณฑะเลย์

กรุงเนปบีดอ เป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศพม่า โดย พลเอกอาวุโสตาน ฉ่วย เป็นผู้ริเริ่มความคิดที่จะย้ายเมืองหลวงจากนครย่างกุ้งมายังสถานที่แห่งใหม่ด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของกรุงเนปบีดอนั้นตั้งอยู่กลางประเทศพอดี และได้เริ่มสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นี้ในปี พ.ศ. 2545 โดยกระทรวงกลาโหมพม่าได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 25 บริษัทมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆ จนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 ก็ได้มีการเฉลิมฉลองเมืองหลวงแห่งใหม่และได้ตั้งชื่อทางการของเมืองว่า “เนปบีดอ” นับแต่นั้นมา

ปัจจุบันกรุงเนปบีดอมีการพัฒนาถนนทางหลวงหมายเลข 8 เพื่อเชื่อมต่อกับย่างกุ้ง มีโครงการสร้างสถานีรถไฟขึ้นอีก 1 แห่งในเนปบีดอ ถัดจากสถานีในปยินมะนาที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2549 มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์อุปปาตสันติ (Uppatasanti) ซึ่งจำลองแบบไปจากมหาเจดีย์ชเวดากองในย่างกุ้งและทางการยังมีแผนการสร้างสวนสาธารณะ น้ำพุ สวนสัตว์ สวนบริเวณใจกลางเมือง และศูนย์การค้าแห่งใหม่อีก 42 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองหลวงแห่งใหม่

นอกจากนี้ยังมีแผนการก่อสร้างอาคารทันสมัยต่าง ๆ สำหรับหน่วยงานรัฐ ส่วนที่พักอาศัย โรงพยาบาลเอกชน ธนาคาร อาคารสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพพม่า (UMFCCI) และโครงการศูนย์การค้าระดับนานาชาติ โดยเป็นโครงการที่จะดำเนินไปตลอดทศวรรษหน้า

พระประเทศ เมียรมาร์ ทำไมถึงไม่โกนคิ้ว

เมื่อใครได้ไป ท่องเที่ยว ณ ประเทศเพื่อนบ้านของเราจะสักเกตเห็นได้ว่า ทำไม ประเทศเมียรมาร์ จะเคร่งในเรื่องของศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก ทั้งถอดรองเท้าเข้าวัด แต่การแต่งกาย เมื่อไปสถานที่ที่เกี่ยวของกับศาสนา แต่มีอีกหนึ่งข้อที่สักเกตุเห็นได้ชัด คือ พระที่ประเทศเมียรมาร์ไม่โกนคิ้ว เพราะในสมัยอยุธยา ทหารพม่าจะปลอมตัวเข้ามาเป็นพระใสมัยอยุธยา จึงทำให้ มีธรรมเนียมขึ้นมาว่า พระไทยต้องโกนคิ้ว จึงทำให้ธรรมเนียมนี้มีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

นัตโบโบยี

การไหว้เทพทันใจ นัตโบโบยี เทพผู้ปกปักรักษาและบันดาลโชค

การบูชาเทพทันใจ นัตโบโบยี จะใช้เครื่องบูชา โดยผลไม้ จะมี กล้วย มะพร้าวอ่อนเ ป็นหลัก และผ้าพาดบ่า ซึ่งการไหว้นั้น ตั้งจิตอธิฐานให้ตั้งมั่นใจการขอ และเตรียมเงิน ไว้ 2 ใบเป็น เงินบาทหรือเงินจ๊าดก็ได้ ม้วนเป็นกรวยซ้อนกันจำนวน 2 ใบ และ ขอพรพร้อมกับนำหน้าพากชนกับนิ้วของท่านที่ชี้ออกมา

จากนั้นนำแบงค์ที่เราเสียบออกมา 1 ใบและพับเก็บไว้กับตัวเรา เชื่อกันว่า การเก็บเงินนี้ เมื่อ ได้สมตามที่ขอ ก็นำกลับมาคืนท่าน แล้วเดินผ่านข้างหลังนำผ้า ไปพาดบ่าท่าน นักเสี่ยงโชคกับ RB88 จะบูชาเทพองค์นี้มาก

รู้ไว้ใช่ว่า….ธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์

เนื่องจากเมียนมาร์มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ที่ยังครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเมียนมาร์ และอัญมณีโดยเฉพาะทับทิมที่ได้ชื่อว่าคุณภาพดีที่สุดแหล่งหนึ่งของโลก รวมถึงพลังงานจากก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณสำรองมากเป็นอันดับที่ 40 ของโลก โดยเน้นสาขาธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ และเหมืองแร่ ขณะที่การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจโรงแรมและบริการเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจอาหารสัตว์ ยังมีสัดส่วนไม่มากนัก มีธุรกิจไทยขนาดใหญ่หลายรายที่เข้ามาหรือเตรียมเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ อาทิ

 1. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.)
 2. CP = ดำเนินธุรกิจในเมียนมาร์มา ตั้งแต่ปี 2539 สินค้าเป็นที่นิยมในเมียนมาร์ และมีการตั้งโรงงานทั้งที่กรุงย่างกุ้ง และในภาคเหนือตอนกลางของเมียนมา
 3. SCG = ดำเนินธุรกิจการขายวัสดุก่อสร้าง (ผ่านเอเย่นต์) ในเมียนมาร์มา และขณะนี้ กำลังก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์กำลังผลิต 1.7 ล้านตัน/ปี ที่เมืองเมาะลำไย โดยเป็นการร่วมทุน ระหว่าง SCG (ร้อยละ70) กับฝ่ายเมียนมาร์ (ร้อยละ 30) โดยมีเงินลงทุน 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 4. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปเปิดสถานีบริการน้ำมันบางจากในเมียนมาร์แล้ว 1 แห่ง ที่จังหวัดเมียวดี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในปี 2555 และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 5 แห่งภายในปี 2560
 5. บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เข้าไปเปิดตลาดในเมียนมาร์เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม โดยมีตัวแทนจำหน่ายประจำอยู่ตามแนวชายแดนเมียนมาร์
 6. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เตรียมขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเมียนมาร์

ความเชื่อเรื่องสิ่งปลูกสร้างในพม่า

ตึกหรืออาคารในเมียนมาแบบเดิมจะไม่มีลิฟต์ ฉะนั้นยิ่งชั้นสูงขึ้น ราคาจะยิ่งถูกลง ตามความเชื่อของชาวเมียนมา การสร้างอาคารในย่างกุ้งห้ามสูงกว่าองค์พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

การขับรถในประเทศพม่า

การขับรถในเมียนมาจะวิ่งเลนขวา แต่รถที่ใช้งานจะมีทั้งพวงมาลัยซ้ายและพวงมาลัยขวา คนขับรถในกรุงย่างกุ้งส่วนใหญ่จะนิยมเปิดกระจกมากกว่าเปิดแอร์เพราะต้องการประหยัดพลังงาน พม่ามีทางด่วนเพียงแห่งเดียวที่ย่างกุ้งที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ย่างกุ้งไม่มีมอเตอร์ไซค์ เพราะกฎหมายห้ามขี่ยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐ รถแท็กซี่ยังใช้ระบบต่อรองกันไม่มีมิเตอร์ ส่วนมากรถแท็กซี่ไม่เปิดแอร์และทุกคนจะขับเร็วมาก

เทพทันใจที่พม่าไม่ได้มีองค์เดียวนะจ๊ะ

รู้กันไหมคะ ว่าความจริงแล้วที่พม่านะ มีเทพทันใจมากกว่า 1 องค์นะคะ ทางแอดมินขอนำเสนอ 4 เทพทันใจยอดฮิต ให้คนอ่านให้ตามไปสักการะได้เลยจ๊ะ

 • องค์ที่ 1 พระธาตุอินแขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย โดยตัวเจดีย์นี้ตั้งอยู่บนหินก้อนกลมยักษ์ บนยอดเขา Paung Laung ด้านบนของหินสีทองเป็นที่ประดิษฐานของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีผู้คนทั้งชาวพม่าและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาสักการะบูชากันอย่างไม่สาย
 • องค์ที่ 2 เจดีย์สุเหล่ หรือที่เรียกกันว่า สุเหล่พญา เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นมากว่า 2,000 ปีแล้วนะคะ ตัวเจดีย์จะเป็นทรงแปดเหลี่ยมที่สูง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง นอกจากนี้ที่นี้ยังมีพระประจำวันเกิดให้เหล่าผู้ศรัทธาได้เลือกกราบไหว้อีกด้วย
 • องค์ที่ 3 อยู่ที่ เจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คเด็ดของพม่า
 • องค์ที่ 4 อยู่ที่ องค์สุดท้าย ท่านนัต โบโบยี น่าจะเป็นองค์ที่คนไทยรู้จักมากสุด อยู่ที่เจดีย์โบตาทาวน์คะ อยู่ที่ศาลาริมน้ำด้านข้างของเจดีย์โบตาทาวน์ เป็น เทพทันใจ ที่เลื่องชื่อที่สุดในบรรดา 5 องค์เลยก็ว่าได้คะ ดูได้จากคิวของคนที่ต้องการเข้าไปสักการะท่านได้เลยจ้าา
ใส่บาตรที่ประเทศเมียนมาร์

การใส่บาตรที่ประเทศเมียนมาร์

การใส่บาตรที่ประเทศเมียนมาร์ จะไม่เหมือนประเทศไทยบ้านเรานะจ๊ะ ถ้าใครเคยได้ไปเที่ยวหรือเดินทาง ไปประเทศเมียนมาร์นั้นจะเห็นว่า พระ เณรจะบัฑบาตรกันตอนสาย เพราะว่าส่วนใหย่ ชาวเมียนมาร์ จะทำกับข้าวในการใส่บาตรเองนะจีะ ไม่ซื้อแกงถุงเหมือนบ้านเรา

ฉะนั้น ชาวเมียนมารืจึงต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดเช้าก่อนและนำมาปรุงอาหารก่อนที่จะนำไปถวายพระ ถ้าใครได้ไปจะเห็นและสังเกตได้เลยว่า ช่วงสายๆก็ยังมีพระมาบัณฑบาตรอยู่ นะจ๊ะ

โรงภาพยนตร์ในประเทศพม่า

ภาพยนตร์ไทยที่เคยถูกนำมาฉายในเมียนมามีเพียง 2 เรื่องคือ พี่มากพระโขนง และองค์บาก โรงหนังฉายหนังฝรั่งแบบเสียงในฟิล์ม ไม่มีซับไตเติ้ลภาษาพม่าคนดูหนังจึงต้องรู้ภาษาอังกฤษดีทีเดียว โดยส่วนใหญ่แล้ว

บอลลูนในประเทศพม่า

ไม่ใช่ที่ตุรกีเท่านั้น พม่าก็มีบอลลูนให้ชมวิวนะจ๊ะ ถ้าพูดถึงการขึ้นบอลลูนหลายท่านอาจอาจจะนึกถึงที่ตุรกี แต่ความจริงสำหรับคนไทยเราไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นก็ได้คะ เพราะที่เมืองพุกามก็มีบอลลูนให้ขึ้นชมวิวเก๋ๆเหมือนกันจ้าเมืองพุกามนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ของพม่าและขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองทะเลเจดีย์

เชื่อกันว่าในยุคที่รุ่งเรื่องที่นี่มีเจดีย์มากกว่าหมื่นองค์เลยทีเดียว แต่ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานบางองค์ก็เสิ่อมสภาพไป

ปัจจุบันที่นี้มีเจดีย์กว่า 4,000 องค์อยู่ที่นี่และเนื่องจากพุกาม ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศพม่า และอยู่ไม่ไกลจากสนามบินมัณฑะเลย์มาก สามารถต่อรถบัส เรือ หรือเครื่องบิน มาที่พุกามอีกทอดหนึ่งได้ทำให้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาที่นี้จำนวนไม่น้อย

พุกามเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง การเที่ยวเยี่ยมชมเมืองด้วยบอลลูนที่ทำให้ได้ชมวิวเมืองจากที่สูงเลยเป็นที่นิยมของนักท่องเทียวและบริษัททัวร์ต่างๆ ด้วยว่าจะได้เห็นวิวเมืองโดยกว้างจากที่สูงและยังได้มองลงมาเห็นเจดีย์หลายพันองค์เรียงรายกันอย่างสวยงาม

ช่วงที่ดีที่สุดในนั่งบอลลูนชมพุกามอยู่ระหว่าง ตุลาคม – มีนาคม ราคาอยู่ที่ประมาน 350 USD คะ ถึงราคาจะสูงไปหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับความคุ้มค่าของการได้ประสบการณ์ใหม่ก็คุ้มอยู่นะคะ

สะพานอูเบ็ง พม่า

สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ในพม่า

สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ต้นกำเนิดเกิดจากในรัชสมัยของพระเจ้ามินดง พระองค์ได้ตัดสินพระทัยย้ายราชธาณีจากเมืองหลวงเดิมคือเมืองอมรปุระไปที่ใหม่คือเมืองมัณฑะเลย์ จึงได้โปรดให้รื้อถอนราชวัง วัดและบ้านเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ไปด้วย แต่ด้วยว่าอาคารบางหลังก็มีความเก่าแก่ชำรุดมากเกินกว่าจะย้ายได้พระองค์ก็ทรงให้ทิ้งไว้ที่เดิม ทำให้มีอาคารจำนวนมากถูกทิ้ง ในขณะนั้นเอง

นายเบง ผู้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้มองเห็นประโยชน์จากการนี้จึงได้ปรึกษากับลูกบ้านเพื่อชวนกันไปรื้อถอนไม้จากบ้านเรือนที่ถูกละไว้และช่วยกันนำไม้มาสร้างสะพานขนาดใหญ่โดยเริ่มจากฝั่งอมรปุระข้ามไปฝั่ง แต๊ะแตหยัวซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดตองตะมันจอคตอคยี

เมื่อสะพานสร้างเสร็จก็ทำให้การคมนาคมของชาวบ้านทั้งสองฝั่งสะดวกยิ่งขึ้น ชาวบ้านจึงเรียกสะพานนี้ว่า สะพานอูเบ็ง เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่านผู้ใหญ่บ้านเบง สะพานแห่งนี้เป็นประโยขน์ต่อชาวชุมชนเป็นอย่างมากและตอนนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของพม่าอีกด้วยคะ

ของฝากจากพม่า ที่ใครไปก็ต้องซื้อฝาก

วันนี้เราจะพากันไปที่ประเทศที่น่าจับตามองมากที่สุดประเทศหนึ่งก็คือ “ประเทศเมียนมาร์” หรือ “พม่า” ที่มีความน่าสนใจทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว พม่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีนลาว และไทย ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้????

ไปดูกันเลยยย????????

 1. หยกพม่า ที่พม่านั้นเรียกได้ว่าขึ้นชื่อเรื่องการทำหยกเลยค่ะ หยกที่ไทยนำไปขายก็นำเข้าจากประเทศพม่าทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น กำไลข้อมือหยก จี้หยก แหวนหยก สารพัดหยกเลย มีความเชื่อว่าหยก ช่วยในเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวย อุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะที่จะซื้อหยกเป็น ของฝากจากพม่า
 2. ทานาคา ความลับของผิวใสๆเนียนๆของชาวพม่า สารพัดผลิตภัณฑ์จากทานาคา มีให้เลือกมากมาย เช่น แป้ง(คุมมันดีมาก) ครีมทาหน้า ผงพอกหน้า เหมาไปฝากเพื่อนๆได้เลยค่า และ แบรนด์ที่ฮิตในตอนนี้ที่มีการรีวิวก็คือแบรนด์ De Leaf Thanaka ที่แนะนำก็คือแป้งฝุ่นเป็นแป้งทาตัวทั่วไป และด้วยคุณสมบัติของทานาคาเองนั้น ก็ช่วยลดสิว ลดผดผื่นคัน ควบคุมความมัน ที่สำคัญต่อต้านอนุมูลอิสระ ได้ด้วย คุณสมบัติเยอะมากแถมราคาก็ถูกมากๆ
 3. ขนมขบเคี้ยว นั่นคือขนมยี่ห้อ “ Peanut crisp candy “ นั่นเอง อร่อยมาก ลูกอมถั่วตุ๊บตั๊บมีสีซองทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีเหลือง สีเขียว และสีแดง แต่รสชาติของลูกอมถั่วตุ๊บตั๊บเหมือนกันหมด แข็งหน่อยๆเคี้ยวเพลินหวานมัน
 4. งานฝีมือ งานหัตถกรรม เช่น พวกกระเป๋าผ้า กระเป๋าสตางค์หลากสี หรือจะเป็นพวกงานแกะสลักอย่าง งานแกะสลักไม้เล็กๆตกแต่งบ้าน ไปจนถึงงานที่ใช้ความละเอียดมากอย่าง เครื่องเขิน (สมัยก่อนใช้เครื่องเขินบรรจุสิ่งของ) มีให้เลือกหลายไซต์ ลวดลายสวยงามประณีตมาก นำไปตกแต่งบ้านหรือเป็นของฝาก
 5. สโร่งพม่า ไม่ว่าหญิงหรือชาย เด็กเล็กๆเราจะเห็นเขานิยมนุ่งสโร่งในชีวิตประจำวัน แม้แต่ชุดนักเรียนของพม่าก็ใส่สโร่ง